۱۳۹۶/۵/۱۱

نزدیک‌تر

این‌پرنده‌های سفالی تپلی جوری طراحی شده‌اند که بهترین حالتشان نوک‌به‌نوک است وگرنه من کاره‌ای نبوده‌ام. البته اگر از اساس هم باید مشرق و مغرب گذاشته می‌شدند باز بنده به هم ربطشان می‌دادم و صدر اتاق قرارشان می‌دادم تا بال درآورند، تا جان بگیرند.

هیچ نظری موجود نیست: