۱۳۹۶/۵/۱۰

به چمن و زمین و آسمان و آسفالت نگاه می‌کنی و تا می‌توانی و تا می‌شود مهمل می‌بافی به‌جای اینکه مشخصاً به چشم‌هایی نگاه کنی و چیزی بگویی یا اصلاً اگر دیدی نیازی نیست چیزی هم نگویی.

هیچ نظری موجود نیست: