۱۳۹۶/۴/۲۲

زرمان

می‌دانم بازنگشتن به گذشته، حتّی به‌اندازهٔ ثانیه‌ای، درست‌ترین کار دنیاست. خوش گذشته؟ تمام شده و رفته‌ست؛ همراه لذّت احتمالی یادش حسرت هست. بد گذشته؟ تمام شده ولی نرفته‌ست؛ مرورش رنج می‌دهد. یادآوری حماقت نیست که هست، انسان احمق نیست که هست الحمدللّه!

هیچ نظری موجود نیست: